Vize společnosti

Vize společnosti THT

Společnost THT Polička, s.r.o. je dlouhodobě významným a uznávaným výrobcem a dodavatelem profesionální požárnické techniky, vyráběné podle přání zákazníků.

Společnosti se daří využívat členství ČR v Evropské unii a NATO, které podle očekávání přineslo naší společnosti nové možnosti v přístupu na trhy členských zemí těchto organizací. Podařilo se zvládnout vývoj a výrobu moderní požární techniky v legislativním prostředí Evropské unie i rostoucí nároky na její bezpečnost. Chceme proto orientaci naší společnosti na zahraniční trhy dlouhodobě rozvíjet. Považujeme tento trend za důležitý zejména v podmínkách složitého vývoje, kterým prochází v současné době ekonomika ČR a EU.

V ČR i v okolních zemích EU je v současné době stále používáno mnoho starších požárních vozidel a techniky, nevyhovujících současným požadavkům. Programy jejich modernizace a vybavování soudobými požárními technologiemi proto i nadále považujeme za perspektivní směr orientace naší společnosti.

Jsme si vědomi toho, že neustále rostou legislativní nároky na bezpečnost, schopnosti a účinnost našich výrobků a rostou rovněž požadavky našich zákazníků na uživatelské vlastnosti a technologickou úroveň jejího řešení. Za základ našeho úspěchu považujeme neustálé zlepšování technologických schopností naší společnosti a růst kvalifikace vlastních pracovníků, stejně jako zvyšování schopností našich dodavatelů a jejich schopností držet krok s rostoucími požadavky na moderní požární techniku.

Své postavení si můžeme udržet především využíváním nových technologií, sledováním trendů vývoje potřeb našich zákazníků, zlepšováním schopností společnosti reagovat na jejich požadavky a rovněž schopnosti dynamicky reagovat na změny podnikatelského prostředí a ekonomické situace v ČR. K tomu zaměřujeme rovněž naši personální politiku, především v oblasti rozvoje schopností a kvalifikace za-městnanců společnosti.

Motto společnosti je:

... naším motorem jsou Vaše potřeby.
         THT Polička, s.r.o.


STRATEGIE SPOLEČNOSTI

Strategie společnosti vychází z vize budoucího vývoje a je založena na znalosti a účelném vyvažování očekávání jednotlivých stran, které jsou na působení společnosti zainteresovány.

Strategickým cílem vedení společnosti je udržet si i nadále dobré postavení na trhu a využívat zkušeností, které společnost získala dlouhodobým budováním dobrých vztahů se svými zákazníky a dodavateli v ČR i v zahraničí.

Tohoto cíle hodlá vedení společnosti i nadále dosahovat důsledným sledováním trendů vývoje konstrukce požární techniky, soustavným sledováním požadavků a očekávání stávajících i potenciálních zákazníků a systematickým posilováním schopností na tyto požadavky aktivně a účinně reagovat. Chce rovněž posilovat své schopnosti využívat možností, které se společnosti nabízí díky členství ČR v Evropské unii a NATO.

Politika kvalitity THTPOLITIKA JAKOSTI

Politika jakosti vychází z dlouhodobých záměrů a strategie společnosti. Je zaměřena na naplňování záměrů a cílů vedení společnosti, s důrazem na rozvoj systému managementu jakosti. Je prosazována ve všech činnostech a u všech zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti politiku jakosti pravidelně přezkoumává, zpravidla v rámci přezkoumání systému managementu jakosti a hodnotí její účinnost a vhodnost z hlediska dlouhodobých potřeb společnosti.
Politika jakosti je veřejně přístupná zákazníkům a dalším obchodním partnerům společnosti viz Veřejná prezentace strategie a politiky jakosti společnosti.

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného automobilu

Plánujete nákup nové požární techniky? Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Pokud zadáváte výběrové řízení nebo jen potřebujete před důležitým rozhodnutím další informace. Oslovte nás prosím vypněním krátkého formuláře. V krátké době Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Naši dodavatelé podvozků