Zásahové požární automobily

Cisternová automobilová stříkačka (CAS)

Pěnový hasicí automobil (PHA)

Plynový hasicí automobil (PLHA)

Protiplynový automobil (PPLA)

Vyšetřovací automobil (VA)