Dokončení zakázky 36 ks CAS pro GŘ

Ve 4. týdnu roku 2018 se uskutečnilo poslední dílčí předání dodávky 36 kusů CAS velkokapacitních s příslušenstvím CAS 30/9000/540 – S 3 VH, typ CAS 30 – T815-7 6x6.1, v rámci veřejné zakázky „CAS velkokapacitní spolufinancované z IROP“, jejímž zadavatelem bylo ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.

36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1

36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1
36 ks CAS 30 – T815-7 6x6.1