Cisternové zodolněné stříkačky pro Záchranný útvar HZS ČR

Dne 8. října 2018 se konalo předání a uvedení do provozu 2 kusů cisternových zodolněných stříkaček CZS 40 – TATRA T815-7M0RC1.371 8x8 Záchrannému útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně.

Cisternová zodolněná stříkačka je modifikace požárního automobilu pro velkoobjemové hašení. Stříkačka je konstruována pro nasazení ve složitých terénních podmínkách a v prostředí s vysokou mírou ohrožení obsluhy stříkačky, podvozku a hasicí technologie. Její konstrukce umožňuje nasazení v místech s možností výskytu nevybuchlé munice, v místech s možností výskytu tlakových lahví a nádob, při odstraňování následků teroristických útoků, v chemických a petrochemických provozech, při rozsáhlých přírodních, hlavně lesních požárech, při provádění průzkumu a monitorování v zamořeném prostředí, v případě potřeby i pro záchranné práce.

Více informací najdete ve článcích zde:
https://www.pozary.cz/clanek/179970-zachranny-utvar-hzs-cr-prevzal-dvojici-cisternovych-zodolnenych-strikacek-tatra-titan-ctyrmistna-kabina-odola-explozi-protitankove-miny/
http://www.hzscr.cz/clanek/slavnostni-prevzeti-a-predstaveni-cisternovych-zodolnenych-strikacek.aspx

CZS 40 – TATRA T815-7M0RC1.371 8x8

CZS 40 – TATRA T815-7M0RC1.371 8x8
Pomůžeme Vám s výběrem vhodného automobilu

Plánujete nákup nové požární techniky? Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Pokud zadáváte výběrové řízení nebo jen potřebujete před důležitým rozhodnutím další informace. Oslovte nás prosím vypněním krátkého formuláře. V krátké době Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Naši dodavatelé podvozků