Oznámení obchodním partnerům

Pro všechny obchodní partnery, na které jsem nenašel mailové spojení.

Vážení obchodní partneři, přátelé, kamarádi.

Dovolte mi, abych Vám u příležitosti mého odchodu do starobního důchodu srdečně poděkoval za dlouhodobou spolupráci a přátelství, které se mně z Vaší strany dostalo.
Termín mého pracovního vztahu v THT Polička pro mě skončil dnem 30.6.2017 ve 24.00 hod. Věk nelze zastavit, a tak po 46 letech mé práce v jedné firmě se dostavila etapa, kdy je třeba zvolnit a odpočinout.
 
Čas je neúprosný, proto je již čas předat funkci obchodního ředitele do rukou mladším, kteří spolehlivě zajistí kontinuitu našich dosavadních dobrých vztahů s cílem, abyste i Vy mohli být i nadále spokojeni se službami firmy THT Polička.
 
Já budu stále vlastnit dosavadní telefonní kontakt, a tak je možné mi v případě potřeby kdykoliv zavolat. Žel moje mailová adresa již nebude funkční z toho důvodu, že čekám na internetové připojení v místě mého trvalého bydliště. Jakmile mi internet nainstalují, budu Vás opětovně kontaktovat a sdělím Vám, na jaké adrese budu dále dostupný.
 
Sděluji, že do konce tohoto roku budu ještě působit ve funkci jednatele společnosti, i když do firmy plánuji docházet spíše jen v nutnějších případech.
 
Přátelé, já Vám všem přeji do další profesní činnosti mnoho pracovních úspěchů, ve Vašem osobním životě nechť Vás provází štěstí, spokojenost a především pevné zdraví.
Věřím, že nám osud bude v budoucnu ještě nakloněn, abychom se při různých příležitostech mohli potkat a osobně pohovořit.
 
 
S přátelským pozdravem                                                              Jaroslav LORENC st.
                                                                                                          jednatel společnosti
                                                                                                          THT Polička, s.r.o
                                                                                                          Starohradská 316
                                                                                                          572 01 Polička
                                                                                        
Jaroslav Lorenc st.
Pomůžeme Vám s výběrem vhodného automobilu

Plánujete nákup nové požární techniky? Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Pokud zadáváte výběrové řízení nebo jen potřebujete před důležitým rozhodnutím další informace. Oslovte nás prosím vypněním krátkého formuláře. V krátké době Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Naši dodavatelé podvozků