Dotace

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA I
 
Název projektu: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE VÝROBNÍ HALY M2
 
Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti.
 
 
 
Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

 
 
 
Stručný popis operace:

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti výrobního objektu společnosti. Úspor bude dosaženo zateplením pultové střechy a obvodových stěn budovy, výměnou střešních světlíků a otvorových výplní (okna, vrata) a modernizací soustavy osvětlení budovy a přilehlého průmyslového areálu.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.