Systém jakosti

Společnost má od roku 2000 vybudován, dokumentován a certifikován systém managementu jakosti, v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Certifikaci a dozorování provádí renomovaná mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.

 

Certifikát ISO 9001:2008 Osvědčení AQAP 2110

 

Systém managementu jakosti je nedílnou součástí a základním nástrojem vedení, uplatňovaný při řízení společnosti. Je založen na pochopení a popisu hlavních procesů ve společnosti a jejich využití k účelnému a transparentnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti.
Systém managementu jakosti společnosti THT Polička, s.r.o. nemá žádná vyloučení a je zaměřen na:

 

Návrh, vývoj, výrobu, rekonstrukce, opravy a servis mobilní hasicí techniky, požárního příslušenství a armatur.
Nákup a prodej požárního příslušenství a armatur.

 

THT - ISO 9001

V roce 2005 se vedení společnosti rozhodlo v reakci na požadavky svého zákazníka, Armády České republiky, rozšířit systém managementu jakosti tak, aby splňoval požadavky Českého obranného standardu ČOS 051622 Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě (AQAP 2110) pro podporu státního ověřování jakosti. A na počátku roku 2006 proběhla úspěšná certifikace prováděná Úř OSK SOJ (Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti). Cílem tohoto opatření je zvýšit schopnost společnosti ucházet se o státní zakázky v resortu obrany a v dalších resortech státní správy a udržet si své postavení dodavatele produktů pro AČR.


Systém managementu jakosti společnosti je orientován především na zákazníka a plnění jeho požadavků u jednotlivých zakázek tak, aby byla zajištěna jeho spokojenost s produkty společnosti (viz obr. 1.).
Systém managementu jakosti je hlavní součástí integrovaného manažerského systému řízení ve společnosti a je podrobně popsán v systémové dokumentaci.

 

ISO THT
Pomůžeme Vám s výběrem vhodného automobilu

Plánujete nákup nové požární techniky? Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Pokud zadáváte výběrové řízení nebo jen potřebujete před důležitým rozhodnutím další informace. Oslovte nás prosím vypněním krátkého formuláře. V krátké době Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Naši dodavatelé podvozků