Elektronické přiměšování pěnidla THTronic

 Centrální řídicí jednotka (FACS-FCU)  Jednotka multifunkčního zobrazovače (FACS-MFD)
 FACS-FCU  FACS MFD

 

Popis systému elektronického přiměšování.

Celé zařízení se skládá ze čtyř bloků.

 FACS blok

 

Blok č. 1: centrální řídicí jednotka FCU (FACS-FCU), umístěná v kovové mechanické krabici s předním ovládacím panelem (PA1) a zadním  panelem se systémovými konektory (PA2).
Blok č. 2: jednotka multifunkčního zobrazovače MFD (FACS-MFD), umístěná v kovové mechanické krabici s předním ovládacím panelem s grafickým displejem (PA4) a zadním panelem se systémovými konektory (PA3).
Blok č. 3: krokový motor KM s převodovkou a škrtící klapkou (M1) pro regulaci přívodu pěnidla.
Blok č. 4: magneticko-indukční snímače průtoku (MIS) v následujících sestavách:
 • MIS40, MIS100 (2P),
 • MIS32, MIS100 (2P),
 • MIS32, MIS80 (2P),
 • MIS32, MIS60, MIS60 (3P).
Centrální řídicí jednotka (FCU) univerzálního systému automatického přiměšování pěnidla (FACS) je určena pro požární automobily s dvouprůtokovým, popř. tříprůtokovým rozvodným, měřicím a regulačním systémem vody a pěnidla. Nedílnou součástí měřicí části systému jsou magneticko-indukční snímače průtoku (MIS). Regulační systém je tvořen škrticí klapkou, která je ovládána mechanismem krokového motoru (M1).Centrální řídicí jednotka FCU může pracovat samostatně nebo společně s jednotkou MFD (ovládání ze dvou míst).

 

Hlavními funkcemi zařízení THTronic jsou:

 1. Regulace přiměšování pěnidla a vody prostřednictvím měření průtoků pomocí magneticko-indukčních snímačů MIS, viz. Blok č. 4, (celkový počet snímaných kanálů je závislý na konkrétním požadavku finálního zákazníka) a následným řízením krokového motoru KM spojeného s mechanismem škrticí klapky. Ovládání regulace je možno provádět dálkově ručním nastavováním požadované hodnoty, tj. % přiměšování prostřednictvím tlačítek "šipka nahoru", "šipka dolů", M1, M2 na krabici centrální řídící jednotky FCU umístěné v prostoru mimo kabinu řidiče - přední ovládací panel FCU (zadní, popř. boční prostor hasícího vozu) a rovněž pomocí tlačítek na předním ovládacím panelu MFD umístěné v kabině řidiče.
 2. Manuální nastavení škrtící klapky pomocí přístrojových tlačítek a zobrazení poměru přiměšování v % s požadovaným zobrazovaným rozlišením 0.1 %. Nastavení požadované hodnoty lze kontrolovat vizuálně na displeji, na kterém se zobrazuje údaj na třímístném sedmisegmentovém displeji (zelená barva), umístěném v horní části panelu FCU a grafickém LCD displeji umístěném na panelu MFD.
Přenos dat je realizován prostřednictvím CAN sběrnice, kterou obsahuje komunikační kanál COM. Komunikační kanál COM umožňuje doplnění a rozšíření jednotek FCU a MFD o další zařízení a zabezpečení jejich vzájemné komunikace.
 3. Nouzové ruční ovládání v případě nefunkčnosti zařízení FCU, resp. MFD bez zobrazení přiměšování na displeji ručně přímo kolečkem na klapce regulace.
 4. Ovládání uživatelských a servisních funkcí prostřednictvím LCD displeje a prohlížení uživatelského, servisního menu a zadávání dat pomocí čtyř tlačítek klávesnice MFD.
 5. Základní autodiagnostika obou zařízení MFD a FCU je prováděna automaticky bezprostředně po zapnutí zařízení nebo při výstupu ze servisního módu (platí pro FCU). Zobrazování jednotlivých hlášení se provádí prostřednictvím LCD displeje MFD.
 6. Ukládání a archivace dat na PC prostřednictvím sériového rozhraní RS232, které je součástí komunikačního kanálu (COM) u obou jednotek FCU i MFD. Tato funkce umožní připojení externího PC a přenos uložených dat.

Hlavní výhody zařízení THTronic jsou:

 • dodržení nastaveného % přiměšování pěnidla do vody bez závislosti na změně tlaku nebo okamžitého průtoku;
 • možnost volby pro přiměšování standardních pěnidel (rozsah 0 až 6%) a pěnidel typu PYROCOOL (rozsah 0 až 1,2%);
 • dvě paměťová tlačítka (M1 a M2) pro uložení nejčastěji používaných hodnot % přimísení (nastavené % je možné libovolně měnit); 
 • výrazná indikace nastaveného % přiměšování na displeji;
 • vysoká přesnost přiměšovaného množství a velká rychlost nastavení provozních hodnot zajišťující hospodárnost při použití pěnidel;
 • možnost ovládání nastavení % přiměšování ze dvou míst (ovládací panel čerpadla, kabina řidiče);
 • zobrazování datumu a času na displeji MFD;
 • stopky zobrazující délku zásahu na displeji MFD;
 • zobrazení okamžitého průtoku vody a okamžitého průtoku pěnidla na displeji MFD;
 • zobrazení a uložení informací o výjezdu u MFD:
  • začátek akce (datum hodina, minuta);
  • délka akce;
  • spotřeba vody;
  • spotřeba pěnidla;
 • možnost doplnění textové zprávy k výjezdu u MFD;
 • kapacita paměti na uložení 800 výjezdů u MFD;
 • možnost připojení externího PC a ukládání a archivaci dat na PC;
 • komunikace po sběrnici CAN - možnost připojení dalších zařízení (ovládání lafetové proudnice a podobně);
 • autodiagnostika prováděná automaticky po zapnutí zařízení s případným chybovým hlášením;
 • robustní konstrukce;
 • přehledné ovládací prvky.

Základní technické parametry FCU

Napájení - jmenovité napětí 24 VDC (odolnost proti záměně pólů napájecího napětí v obou polaritách)
Pracovní rozsah napětí 23 VDC až 32 VDC
Proudový odběr max. 1.0 A (pojistka 250 V / F3.15 A)
Rozsah provozních teplot - 20 až + 60 °C při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Rozsah rozšířených provozních teplot - 30 až + 70 °C s rozšířenou tolerancí nepřesností, a při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Rozsah skladovacích teplo - 40 až + 80 °C, v nezavodněném stavu (přeprava, skladování, a pod.)
Rozsah atmosférického tlaku 900 až 1100 hPa
Rozsah vlhkostí 0 až 93 % +2/-3 % při 40 ±2 °C
Rozsah průtoku pěnidla (oblast použití je graficky znázorněna níže)
 • MIS32
 • MIS40
2 až 165 l/min

4 až 360 l/min

Při nižších průtocích pěnidla než jsou uvedeny jako minimální zařízení reguluje přiměšování pěnidla, ale výrazně se zvětšuje nepřesnost regulace.
Rozlišovací schopnost přiměšování 0.1 %
Hmotnost 1.2 kg
Vnější rozměry 90 x 130 x 172 mm bez konektorů

 

Základní konstrukční rozměrové schéma FCU

FACS FCU 01

 

Oblast použití zařízení THTronic

Na svislých osách je znázorněno procento přiměšování a na vodorovných osách průtok vody.

FCU oblast
 

 Základní technické parametry MFD

Napájení - jmenovité napětí 24 VDC (odolnost proti záměně pólů napájecího napětí v obou polaritách)
Pracovní rozsah napětí 23 VDC až 32 VDC
Proudový odběr max. 1.0 A (pojistka 250 V / F3.15 A)
Rozsah provozních teplot - 20 až + 60 °C při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Rozsah rozšířených provozních teplot - 30 až + 70 °C s rozšířenou tolerancí nepřesností, a při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Rozsah skladovacích teplo - 40 až + 80 °C, v nezavodněném stavu (přeprava, skladování, a pod.)
Rozsah atmosférického tlaku 900 až 1100 hPa
Rozsah vlhkostí 0 až 93 % +2/-3 % při 40 ±2 °C
Hmotnost 1.2 kg
Vnější rozměry 190 x 140 x 80 mm

 

Základní konstrukční rozměrové schéma MFD

FACS MFD 01

10/2008 JM
Pomůžeme Vám s výběrem vhodného automobilu

Plánujete nákup nové požární techniky? Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Pokud zadáváte výběrové řízení nebo jen potřebujete před důležitým rozhodnutím další informace. Oslovte nás prosím vypněním krátkého formuláře. V krátké době Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Naši dodavatelé podvozků